SỐ LƯỢNG: 02 người

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Sắp sếp hàng hóa trong kho
– Đóng hàng và chia hàng theo quy cách
– Kiểm đếm nhập xuất hàng
– Nhận nhiệm vụ từ người quản lý trực tiếp

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Trung thực, Chăm chỉ nhiệt tình, chịu được áp lực công việc
– Đi làm theo ca.

 

Tải đơn đăng ký ứng tuyển mẫu: Tải về