Tầm nhìn:

  • Đứng trong danh sách 50 Công ty sản xuất thực phẩm và phân phối hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh:

  • Tạo ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, đóng góp an sinh xã hội.
  • Gia tăng lợi ích bền vững cho cổ đông.
  • Tạo cơ hội phát triển và làm giàu cho nhân viên Công ty, cho các đối tác và xã hội.