Giải pháp phân phối tổng thể bao gồm:

  • Chiến lược phân phối
  • Hoạt động marketing bổ trợ

Mô hình năng lực ACT và các công ty thành viên

sodopp

Quy trình thực hiện dự án:

quytrinhPP

lookig cialis Đối tác và các dự án đã, đang triển khai

 

doitac

 

 

 

THUCPHAM-01

 

 

PHARMA